התקנון פונה בלשון זכר ומיועד לשתי המינים

 “גלאט שופ

  1. כללי

1.1 אתר “גלאט שופ” פועל חנות מקוונת למכירת מוצרים מספקים בסין המבוסס על אתר הקניות של אלי אקספרס. גלאט שופ הינה מתווכת בין הגולשים לספקים באלי אקספרס ומנגישה את המוצרים בשפה עברית ובאופן ראוי וכשר לציבור הדתי/חרדי

1.2. אתר “גלאט שופ” פועל כמתווך בין בעלי עסקים וחנויות בישראל לבין משתמשים.

1.3. משתמשים אשר רוכשים וקונים מוצרים של ספקים ישראלים ו/או ספקים המוכרים באתר אלי אקספרס, כפופים לתנאי השימוש של הספקים.

1.4. סכום הקניה המופיע בשעת ביצוע התשלום באתר גלאט שופ הינו סופי וכולל בין היתר עלות מוצר עלות משלוח ועמלה שמשמשת בין היתר לצורך פיתוח ואחזקת האתר והשירותים הניתנים בו.

1.5. כל המשתמש באתר מאשר בפעולתו זו כי קרא  את התקנון  ומסכים לכתוב בו בהסכמה גמורה ולא תהא לו שום טענה ודרישה או תביעה משפטית כלפי האתר,וכיוצא בו, ותקנון זה יהווה בסיס משפטי לכל הילה לתביעה.

1.6. כל הפרטים שנרשמים שהם: שם פרטי ומשפחה, מ’ זהות, כתובת, דוא”ל, וכל פרט מזהה נוסף הינם בהסכמת הלקוח, ויהיה זאת להוכחה מצד הלקוח שגמר דעתו לבצע את ההזמנה דרך אתר גלאט שופ.

1.7.כל המבצע פעולה מקוונת באתר או טלפונית מצהיר שהינו מתגורר בישראל והגיע לגיל 18 וקונה בכרטיס אשראי ששייך לו וכל רכישה שתהא דרך האתר תהא כפופה לאישור חברת האשראי  או האתר “גלאט שופ “.

2. מחירים ועמלות

2.1. המחירים המוצגים באתר נגזרים בין היתר על חישוב שמשתנה בין היתר על בסיס יומי כפי שמתקבל מאתר אלי אקספרס וללפיכך עשוי הוא להשתנות על בסיס יום יומי.

2.2. גלאט שופ שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את השירותים הניתנים ללקוחות באתר, בין היתר את את עמלת השירות. בעת הזמנת המוצרים ותשלום עבורם מסכים המשתמש לשלם את עמלת השירותים אותה גובה אתר גלאט שופ.

2.3 עמלת השירות של גלאט שופ שמקבל על עצמו המשתמש בעת הליך הרכישה עשויות מן הסתם להיות גבוהות יותר מעלויות השירותים עצמם, וסכומים אלה יראו כרווח.

2.4 הסכום הסופי שמוצג בשעת ביצוע התשלום, כולל בתוכו את עלות המוצר, עלות השילוח, ועמלות בגין תחזוקת האתר, רווחים, ופיתוח.

3. משתמשים

3.1. כל פרטי הלקוח  נשמרים בחיסיון מוחלט ולא עוברים לצד ג’ בלא אישור מהמשתמש למעט לאתר הספקים לצורך שילוח חבילות ללקוחות.

3.2. פרטי האשראי של הלקוחות אינם נשמרים במערכת האתר, פרט ל4 ספרות אחרונות ותוקף הכרטיס לצרכי ביטחון ובקרה.

3.3. הלקוחות מאשרים שידוע להם שחל איסור להשתמש באתר גלאט שופ בכל צורה שהיא אסורה ע”פ החוק.


3.4. הלקוחות מאשרים כי מסירת פרטים כוזבים על מנת לקנות דרך האתר או הטלפון הינה עבירה פלילית, ומשתמש זה יהיה אחראי לכל נזק שיגרם בגינו לאתר גלאט שופ עקב כך .

4. אחריות

4.1. הלקוח יודע שכל שימוש שלו באתר הוא באחריותו הבלעדית. וגלאט שופ לא תהיה אחראית על נזקים שיגרמו לרוכשים ע”י מוצרים שנרכשו באתר ו/או ע”י צדדים שלישיים שמהם נרכשו מוצרים, וכי האחריות היא על הרוכש בלבד.


4.2 המוצרים המוגים באתר מוצגים בתום לב בלי סינון מקדים כלשהו , למעט סינון מינימלי הנוגע לאופי האתר והרוכשים. וכי אין בהצגת המוצרים השונים באתר בכדי להביע דעה או להעיד על אופיים וטיבם או איכותם של המוצרים.

4.3. הרוכשים ידעים ומבינים כי הם יהיו אחראים לבדוק את הוראות המכסס והיבוא למדינת ישראל או כל מדינה ממנה יוזמנו מוצרים.

4.4. רוכש אשר מזמין פריטים מהספקים שמוכרים באתר אלי אקספרס ומוצגים כאן באתר גלאט שופ, יודע כי הרכישות נעשות בהתאם להזמנה שלו מול ספקים שמוכרים את מוצריהם באתר אלי אקספרס או ספקים אחרים שמוכרים את מוצריהם בחנויות או אתרים שונים בישראל ואתר גלאט שופ פועל כמתווך בין הרוכשים לספקים תוך נתינת שירות בעברית וסינון תכנים בעיתייים , לפיכך לגלאט שופ אין אחריות על תיאור המוצרים או תמונות המוצגות בדף המוצר מאחר ואלו מוצגים כפי שפרסם הספק, ואם תהיה לרוכש טענה כלשהי בעניין הפריטים או משלוח הפריטים, הרוכש מסכים שעניינים אלו יפתרו מול הספק בסיוע אתר גלאט שופ ולא מולו.

4.5. אתר גלאט שופ לא ישא באחריות על נזקים אשר נגרמו לרוכשים במוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר גלאט שופ מספק, בכל מקרה לרבות מקרים הכוללים בין היתר, אסונות טבע, מלחמות, מגפות ושביתות.

4.6 אתר גלאט שופ לא ישא בתשלומי מיסים, מכס, מע”מ או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח שהוזמן דרך אתר גלאט שופ.

5. מדיניות משלוחים,החזרת מוצרים, וביטול הזמנות.

5.1. ידוע לרוכש כי מדיניות המשלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפוף למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפוף לתנאי השימוש של אתר אלי אקספרס או כל אתר או ספק אחר שמוצריו יפורסמו בגלאט שופ.

5.2. הרוכש יודע כי אין אפשרות לבטל עיסקה באתר גלאט שופ לאחר ביצוע ושליחת ההזמנה על ידי המוכר.

5.3. הרוכש יודע כי במקרה של החזרת מוצרים יהיה עליו לשאת את דמי משלוח הפריט או המוצר אשר מוחזר למוכר.

5.4. במידה ויש עיכוב במועד הגעת ההזמנה לכתובת או לסניף הדואר הקרוב לכתובת שסופקה בעת ביצוע ההזמנה, יש להודיע בתוך 5 ימים מהיום שבו ההזמנה הייתה אמורה להגיע ע”פ מה שהופיע בשעת בחירת סוג המשלוח.

5.6. במקרה של איחור בהגעת המוצר תפתח גלאט שופ פניה מקוונת( סכסוך) באתר אלי אקספרס עבור הרוכש ובו תודיע על איחור בקבלת ההזמנה ותבקש לקבל החזר כספי מלא בגין זה.

5.7. במקרה של קבלת מוצר פגום או שונה מכפי שתואר באתר על הרוכש להודיע לאתר גלאט שופ בתוך 3 ימים מרגע קבלת המוצר לידיו. נזקים או טענות או פניות שיתקבלו לאחר 3 ימים יחשבו כנזקים שנגרמו אצל הרוכש.

5.8. במקרה של קבלת מוצר פגם או שונה מהתיאור ואם הרוכש הודיע לאתר גלאט שופ תוך 3 ימים מרגע קבלת המוצר לידיו, גלאט שופ יפתח פניה (סכסוך) באתר אלי אקספרס עבור הרוכש כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הקונה אשר מופיעים באתר המוכר.

5.9. הרוכש יודע כי במקרים בהם נפתחה פניה בנוגע למוצר פגום ו/או חסר ו/או שונה מכפי שתואר, עשוי המוכר לבקש תמונה או סרטון המוכיחים את טענות הרוכש, ויהיה עליו לספק זאת למוכר ע”מ שזה יכול לבדוק את טענותיו.

5.10. הרוכש יודע כי המוכר עשוי לבקש מהקונה לשלוח אליו את המוצר בחזרה בתמורה להחזר כספי מלא, והרוכש יודע כי עלות המשלוח היא על חשבונו בלבד.

5.11. אין גלאט שופ אחראית בדבר החזרת כספים או מוצרים או פיצויים בנוגע לרכישה, אלא בהתאם להחלטה שתתקבל בפניה(סכסוך) שנפתחה באתר אלי אקספרס כנגד המוכר.

5.12. לאחר קבלת הפניה באתר אלי אקספרס ואישור החזר כספי עבור הפניה שנפתחה, גלאט שופ תחזיר לרוכש את הסכום ששילם עבור המוצר באמצעות החזר כספי אוטומטי.

5.13 הרוכש יודע כי מרגע הגעת המוצר אף סניף הדואר הקרוב לכתובת אותה רשם בעת ההזמנה יש ברשותו מספר ימים ע”מ לאסוף את החבילה מהסניף, ושלאחריהם עלול דואר ישראל בהתאם לתנאי השירות שלו להשיב את החבילה לכתובת ממנו נשלחה. וכי על הרוכש לא יהיו טענות כגון ולא רק שלא קיבל הודעה על הגעת המוצר לסניף הדואר.
מפעילי האתר /מנהליו, יוכלו להפסיק את שירותי האתר בכל עת, בין אם נמסרה הודעה על כך מראש ללקוחות ולמשתמש  או שלא,   ולא יהא  כל חוב כלפי לקוחות האתר ו/או צד ג’ . עם זאת בעלי האתר יעמדו בהתחייבותם לספק את המוצרים שנקנו קודם סגירת האתר.

6 מדיניות כללית

6.1.”גלאט שופ ” שומרת לעצמה זכות לשנות את תקנון האתר לא הודעה מוקדמת, וזאת ע”י פרסום  התקנון המעודכן באתר.
6.2. לאחר ביצוע ההזמנה  ישלח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסר בעת עדכון פרטי משתמש או ביצוע ההזמנה. בזאת יודגש, כי שליחת הודעה זו בדואר האלקטרוני אל מבצע ההזמנה אינה מהווה כלל ראיה או אסמכתא  שהתבצעה הפעולה ולא מחייבת את  “גלאט שופ ” עד לאישור הסופי של חברות האשראי ומפעילי האתר.
6.3. כל לקוח המזמין באתר או דרך הזמנה טלפונית יהיה אחראי הבלעדי לשימוש במוצר שרכש באמצעות האתר 
6.4. ל”גלאט שופ ”  שמורה בכל עת, הזכות  להוסיף או לגרוע מוצרים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר,
6.5. הקניה באתר הינה ללקוחות פרטיים בלבד
6.6 האתר בכללו יהיה סגור בשבת הן לקניה והן לצפייה ע”י מערכת ” שמירת שבת”, והיה ונעשתה הזמנה על ידי עקיפת החסימה באופן זדוני, גלאט שופ  רשאית לבטל את ההזמנה.
6.7. “גלאט שופ ” רשאית לשלוח  הודעות בדוא”ל שתוכנם מכיל פרסומות חיצוניות ושל האתר עצמו לאחר שיתקבל אישור מבעל כתובת המייל,
6.8. כל הטפסי הרישום באתר יאובטחו.
6.9.  כל סכסוך משפטי יידון באחת מערי המחוז ת”א, ירושלים, באר שבע או חיפה
6.10. כל המחירים באתר בשקל חדש וכולל מע”מ כחוק, 

מחלקות החנות

0